ΑΛΕΞΙΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ - ΑΘΗΝΑ
Καθημερινά 24 ώρες κοντά σας!
info@alexioufunerals.com

ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΟΣΤΩΝ (ΕΚΤΑΦΗ)

Αναλαμβάνουμε το δύσκολο έργο της Εκταφής των Οστών

Με δεδομένη την ανάγκη χώρου (ειδικά στις μεγάλες πόλεις) στα δημόσια νεκροταφεία, εφαρμόζεται η πρακτική της εκταφής των οστών του νεκρού μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (συνήθως 3 ετών).

Η ανακομιδή των οστών του νεκρού (εκταφή) ακολουθείται -σύμφωνα με τις επιθυμίες της οικογενείας- από την εθιμοτυπία που ορίζει η θρησκευτική, πνευματική και πολιτιστική παράδοση και το νόμιμο τρόπο (πρωτόκολο) όπως προβλέπεται στην χώρα μας.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση εκταφής κατά το τυπικό της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης, η τοποθέτηση των οστών γίνεται σε λευκό σεντόνι μετά από τον καθαρισμό τους με νερό και τον ραντισμό τους με βασιλικό και κρασί, ενώ μπορεί να προηγηθεί τρισάγιο. 

Στην περίπτωση που θέλετε να γίνει εκταφή θα πρέπει συγγενής Α΄ βαθμού ή εξουσιοδοτημένος με την ταυτότητα του να προσέλθει στο αντίστοιχο Δημοτικό Κοιμητήριο όπου έγινε η ταφή ή να ενημερώσει το γραφείο μας τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη λήξη της τριετίας για να δηλώσει εκταφή.

Στην περίπτωση που θέλετε παράταση ταφής οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας ή στο αντίστοιχο Κοιμητήριο τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη λήξη της τριετίας και να ενημερώσει σχετικά με την επιθυμία-αίτημα παράτασης ταφής.

Στην περίπτωση που δεν εμφανιστεί κανείς για να δηλώσει εκταφή ή παράταση ή ανανέωση παράτασης (οι παρατάσεις είναι τρίμηνες και ανανεώνονται πριν τη λήξη τους κάθε φορά) τότε η δημοτική υπηρεσία θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να προβεί σε αναγκαστική εκταφή.

Στη συνέχεια, υπάρχουν 4 εναλλακτικές για την επανατοποθέτηση των οστών:

  1. Στο οστεοφυλάκιο του νεκροταφείου

  2. Στο αποτεφρωτήριο για καύση (είτε του Κοιμητηρίου είτε στο ΚΑΝ Ριτσώνας)

  3. Στο χωνευτήρι του νεκροταφείου

  4. Σε νέο χώρο ταφής εντός του κοιμητηρίου

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει την διαδικασία αποκομιδής οστών και λειψάνων η οποία είναι μια συγκινησιακά φορτισμένη και δυσχερή πρακτική για τους συγγενείς του νεκρού, ενώ υπάρχει και το κόστος της εκταφής το οποίο διαφέρει ανά περιοχή/περιφέρεια, και για το οποίο ενημερώνουμε αμέσως την οικογένεια.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Γραφείο Tελετών ΑΛΕΞΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΑΛΕΞΙΟΥ
Εργοτίμου 7 & Πρατίνου (όπισθεν ΔΕΗ) 116-34, Παγκράτι, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 - 72 46 220
Τηλέφωνο: 210 - 72 14 315
Κινητό: 6942 444 530
Fax: 210.72.29.619
Μέλος του Σωματείου Σ.Ι.Γ.Τ.Α.
Δεχόμαστε Χρεωστικές & Πιστωτικές Κάρτες, και έως 12 δόσεις