+30.210.7246220

24ώρο / 7 ημέρες

ΕΚΤΑΦΗ

 

Στην περίπτωση που θέλετε να γίνει εκταφή θα πρέπει συγγενής Α΄ βαθμού ή εξουσιοδοτημένος με την ταυτότητα του να προσέλθει στο αντίστοιχο Δημοτικό Κοιμητήριο όπου έγινε η ταφή ή να ενημερώσει το γραφείο μας τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη λήξη της τριετίας για να δηλώσει εκταφή.

 

Στην περίπτωση που θέλετε παράταση ταφής οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας ή στο αντίστοιχο Κοιμητήριο τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη λήξη της τριετίας και να ενημερώσει σχετικά με την επιθυμία-αίτημα παράτασης ταφής.

 

Στην περίπτωση που δεν εμφανιστεί κανείς για να δηλώσει εκταφή ή παράταση ή ανανέωση παράτασης (οι παρατάσεις είναι τρίμηνες και ανανεώνονται πριν τη λήξη τους κάθε φορά) τότε η δημοτική υπηρεσία θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να προβεί σε αναγκαστική εκταφή.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Μέλος του Σωματείου Σ.Ι.Γ.Τ.Α.

ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΛΕΞΙΟΥ @ SOCIAL MEDIA

Δεχόμαστε Χρεωστικές / Πιστωτικές Κάρτες , έως και 12 δόσεις

COPYRIGHT ©  2018 ALEXIOU FUNERALS SA | WEB DESIGN & DEVELOPMENT BRAINART | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ